Wat is mediation?

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling. Hierbij gaat u gezamenlijk met de andere partij proberen om tot een oplossing te komen. De rol van de mediator is dat deze de gesprekken begeleidt. De mediator is een specialist in het begeleiden van de gesprekken tussen u en de andere partij. Hierbij is het goed om te weten dat de mediator onafhankelijk is en geen oordeel heeft.

 Wanneer mediation

 Mediation is mogelijk bij alle soorten conflicten. Of u het nu oneens bent met de buren over de plaatsing van de schutting, een conflict met een werknemer, onenigheid binnen de familie over de verdeling van de erfenis of uw echtscheiding wilt regelen, zeker in alle gevallen waarin u de relatie met de andere partij goed wilt afsluiten of juist wilt behouden in de toekomst, is mediation een geschikte methode.

Naar elkaar luisteren

De rol van de mediator is om partijen écht naar elkaar te laten luisteren waarbij het belangrijk is dat partijen uitspreken wat ze echt willen.

De rol van de mediator is om bij de partijen de onderliggende belangen naar boven te halen. Dat is de enige manier waarop een goede oplossing kan worden bereikt voor beide partijen. Dat maakt ook dat deelname aan mediation wel vrijwillig maar niet vrijblijvend is. Hierbij is het belangrijk dat u samen met de andere partij tot een oplossing wilt komen.

Arbeidsmediation

Een arbeidsrelatie is meestal erg intensief. Dit is afhankelijk van het aantal uren dat je werkt maar je brengt een (groot) deel van de dag met je collega’s, werkgever of leidinggevende door. Dit zorgt ervoor dat de kans op een conflict altijd aanwezig is.

De gevolgen van miscommunicatie of ruzie op de werkvloer kunnen groot zijn. Dit gaat van slechte sfeer, ziekteverzuim, ontslag tot rechtszaken. Een arbeidsconflict kost veel energie, tijd en geld.

De arbeidsmediator kan hier een belangrijke rol in spelen om dit soort zaken op te lossen. Hoe eerder de mediator wordt ingeschakeld hoe beter het meestal is. De arbeidsmediator zal in gesprek gaan met partijen waarbij deze er vooral op stuurt dat de onderliggende communicatie wordt verbeterd en zo op zoek gaat naar oplossingen.

Als de partijen elkaar bij de mediation weer vinden dan heeft dit meteen impact op de sfeer in een organisatie.

Mochten partijen tot de conclusie komen dat het beter is dat er afscheid genomen moet worden dan is ook hier mediation voor geschikt. Er kunnen meteen afspraken worden gemaakt en vastgelegd. Dit kan een gang naar de rechter voorkomen.

Voordelen Mediation

  • Mediation bespaart tijd, geld en energie.
  • Mediation geeft blijvende oplossingen. Omdat je zelf hebt meegewerkt aan de oplossing zal deze beter bij je passen.
  • Tijdens een mediaton wordt er gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen naar het verleden maar vooral naar de toekomst.
  • Bij een mediation wordt er onafhankelijk en onpartijdig gehandeld. In een mediation komt ieders mening aan bod.